Prijava

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies" Pomoć za Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"

Ovdje ste prvi put?

Za otvaranje novog korisničkog računa:

  1. kliknite na gumb: Stvori novi korisnički račun
  2. popunite sve podatke koji su službeno potrebni kako bi Vaša prijava bila validna
  3. primit ćete e-mail, u kojem kliknite na link za aktivaciju. Ako link ne radi iskopirajte ga u web browser i stisnite tipku Enter
  4. kada ste obavili klik ili kopiranje, treba Vam se pojaviti stranica s osobnim podacima, koje provjerite i potvrdite


Otvoreni korisnički račun je službeni korisnički račun ovlaštene pravne ili fizičke osobe pri ovlašenoj ustanovi za naobrazbu energetskih certifikatora.