Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Program (obavezno pogledati za potrebe izdavanja uvjerenja):

 • Kontrola energetskih certifikata
 • Fizikalni procesi u građevnim dijelovima - prijenosi vlage
 • Osnove za izračun termotehničkih instalacija (TTI)
 • Alternativni sustavi i OIE

Predavači:

 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.
 • Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
 • prof. dr. sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.

Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Ako Vas zanima kako "dišu" strojarski algoritmi u GViK sustavima, tada je ovo usavršavanje za Vas! Ujedno saznat ćete i najnovije izmjene i dopune regulative vezane uz kontrolu energetskih certifikata i provjeru energetskog svojstva zgrade. Ne zaboravite na naše dodatne materijale gdje smo s praktične strane razmatrali probleme prilikom obnove obiteljskih kuća.

Program (obavezno pogledati za potrebe izdavanja uvjerenja):

 • Kontrola energetskih certifikata
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
 • Ugoda u prostoru i kućna ventilacija
 • Sustavi ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
 • Proračun sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV – dizalice topline

Predavači:

 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.
 • Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
 • Prof. dr. sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
 • Doc. dr. sc. Nenad Ferdelji, dipl.ing.stroj.

(dostupno od 27.11.2020., potpuno online,
s trajno dostupnim materijalima)

Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Ako Vas zanima kako "dišu" strojarski algoritmi u GViK sustavima, tada je ovo usavršavanje za Vas! Ujedno saznat ćete i najnovije izmjene i dopune regulative vezane uz kontrolu energetskih certifikata i provjeru energetskog svojstva zgrade. Ne zaboravite na naše dodatne materijale gdje smo s praktične strane razmatrali probleme prilikom obnove obiteljskih kuća.

Program (obavezno pogledati za potrebe izdavanja uvjerenja):

 • Kontrola energetskih certifikata
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
 • Ugoda u prostoru i kućna ventilacija
 • Strojarski algoritam - sustavi grijanja prostora i PTV-a; Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode
 • Sustavi ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
 • Proračun sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV – dizalice topline

Predavači:

 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.
 • Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
 • Prof. dr. sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
 • Doc. dr. sc. Nenad Ferdelji, dipl.ing.stroj.

(dostupno od listopada 2020., potpuno online,
s trajno dostupnim materijalima)

Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Na usavršavanju je naglasak na upotrebi najnovijeg besplatnog softvera za izračun energetskog svojstva zgrade Freemium A+ i Thorium A+. Stoga, promatrat ćemo osnovne uvjete nZeb objekta sa standardnim i alternativnim tehničkim sustavima te kako ih realizirati. nZeb objekt ćemo promatrati sa stanovišta sve 3 struke. Obradit ćemo i do sada rijetko korištene korisničke toplinske mostove koji se sukladno metodologiji trebaju koristiti kada objekt ispada A ili A+ razreda.

Program:                                                                                 

 • U susret obnovi obiteljskih kuća                                            
 • Provedba kontrole energetskih certifikata zgrade                     
 • Geometrijske veličine za izračun energetskog svojstva            
 • Osnove nZeb objekta/kuće                                                         
 • Izračun toplinskih mostova                                                         
 • Demonstracija arhitektonsko-građevinskog dijela nZeb kuće u Freemium A+ aplikaciji 
 • Osnovni sustav i izračun arhitektonsko-građevinske mjere   
 • Kondenzacijski kotao                                                              

Predavači:

 • Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.
 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.


U praktičnom dijelu smo prikazali kompletan izračun osnovnog modela i mjera energetske učinkovitosti  obnove obiteljske kuće u Slavoniji čiji je početan sustav peć na drva i el. bojler.

Tijekom predavanja povezivali smo unos s bitnim dijelovima iz teorije i iz iskustva te skretali pozornost na što treba obratiti  pozornost. U nastavku je dan popis mjera energetske učinkovitosti koje smo obradili od ulaznih parametara za izračun do isplativosti tijekom praktičnog predavanja:

 1. GM: Izolacija vanjske ovojnice i ugradnja novih otvora: Grijanje: Peć na drva PTV: Bojler
 2. SM1+GM: Grijanje : Kondenzacijski kotao PTV: Bojler
 3. SM2+GM: Grijanje i PTV: Kondenzacijski kotao
 4. SM3+GM: Grijanje: DT-zrak zrak PTV: Bojler
 5. SM4+GM: Grijanje: DT zrak-voda PTV: El Bojler
 6. SM5: Grijanje i PTV: DT zrak – voda
 7. SM6+GM: Grijanje i PTV: Kotao na drva
 8. SM7+GM: Grijanje i PTV: Kotao na pelete
 9. SM9: Grijanje: peć na drva PTV: El bojler + Solarni kolektori
 10. SM2+SM9+GM: Grijanje i PTV: Kondenzacijski kotao + PTV: solarni kolektor
 11. SM5+SM9+GM: Grijanje i PTV: DT zrak-voda + PTV: Solarni kolektor
 12. SM6+SM9+GM: Grijanje i PTV: Centralni kotao na drva + PTV: Solarni kolektori
 13. SM7+SM9+GM: Grijanje i PTV: Kotao na pelete + PTV: Solarni kolektori
 14. EM+GM: Grijanje: Peć na drva PTV: Bojler: + FN
 15. EM+SM2+GM: Grijanje i PTV: Kondenzacijski kotao: + FN
 16. EM+SM5+GM: Grijanje i PTV: DT: + FN
 17. EM+SM6+GM: Grijanje i PTV: Centralni kotao na drva: + FN
 18. EM+SM7+GM: Grijanje i PTV: Centralna peć na pelete: + FN

Popis tema koje smo obradili u teorijskom dijelu:

 • Troškovno optimalno rješenje
 • Osnove sustava grijanja i PTV-a sa stanovišta energetskog učina
 • Osnove izračuna fotonaponskog sustava i uvjeti priključenja
 • Kontrola certifikata
 • Uvjeti nZEB-a
 • Geometrijske veličine za izračun energetskog svojstva
 • Izračun toplinskih mostova