Edukacijski materijali objavljeni na ovoj stranici su dopuna stručnim usavršavanjima održanim uživo u listopadu i prosincu 2023. te u veljači i lipnju 2024.g.

Stoga nisu dostupni za upis ostalim korisnicima.U suradnji s tvrtkom ROCKWOOL pnovno smo darovali besplatna obavezna stručna usavršavanja za prvih dvadeset  energetskih certifikatora koji su se prijavili.

Ovdje se nalazi cjelokupno gradivo ovog programa. Ako želite da Vam izdamo potvrdu o pohađanju stručnog usavršavanja, trebate pregledati sve, uspješno riješiti kratke provjere znanja (kvizove), te popuniti evaluaciju na kraju svake cjeline i završnu anketu. 

Cijena je 2000 kn (265.44 €) + PDV,  a za sve koji koriste godišnju licencu Thorium A+ programa 1600 kn (212.35 €) + PDV.

Nakon toga zatražite potvrdu na mail: info@thoriumsoftware.euSukladno Pravilniku, naša obaveza je prijaviti pohađanje pri Ministarstvu i na IEC-sustav te Vama poslati uvjerenje o pohađanju.

Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Program (obavezno pogledati za potrebe izdavanja uvjerenja):

 • Kontrola energetskih certifikata
 • Fizikalni procesi u građevnim dijelovima - prijenosi vlage
 • Osnove za izračun termotehničkih instalacija (TTI)
 • Alternativni sustavi i OIE

Predavači:

 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.
 • Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
 • prof. dr. sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.

Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Ako Vas zanima kako "dišu" strojarski algoritmi u GViK sustavima, tada je ovo usavršavanje za Vas! Ujedno saznat ćete i najnovije izmjene i dopune regulative vezane uz kontrolu energetskih certifikata i provjeru energetskog svojstva zgrade. Ne zaboravite na naše dodatne materijale gdje smo s praktične strane razmatrali probleme prilikom obnove obiteljskih kuća.

Program (obavezno pogledati za potrebe izdavanja uvjerenja):

 • Kontrola energetskih certifikata
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
 • Ugoda u prostoru i kućna ventilacija
 • Sustavi ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
 • Proračun sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV – dizalice topline

Predavači:

 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.
 • Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
 • Prof. dr. sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
 • Doc. dr. sc. Nenad Ferdelji, dipl.ing.stroj.

(dostupno od 27.11.2020., potpuno online,
s trajno dostupnim materijalima)

Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Ako Vas zanima kako "dišu" strojarski algoritmi u GViK sustavima, tada je ovo usavršavanje za Vas! Ujedno saznat ćete i najnovije izmjene i dopune regulative vezane uz kontrolu energetskih certifikata i provjeru energetskog svojstva zgrade. Ne zaboravite na naše dodatne materijale gdje smo s praktične strane razmatrali probleme prilikom obnove obiteljskih kuća.

Program (obavezno pogledati za potrebe izdavanja uvjerenja):

 • Kontrola energetskih certifikata
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
 • Ugoda u prostoru i kućna ventilacija
 • Strojarski algoritam - sustavi grijanja prostora i PTV-a; Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode
 • Sustavi ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
 • Proračun sustava grijanja, hlađenja i pripreme PTV – dizalice topline

Predavači:

 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.
 • Pero Žodan, dipl.ing.stroj.
 • Prof. dr. sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
 • Doc. dr. sc. Nenad Ferdelji, dipl.ing.stroj.

(dostupno od listopada 2020., potpuno online,
s trajno dostupnim materijalima)

Stručno usavršavanje strukturirano je sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Na usavršavanju je naglasak na upotrebi najnovijeg besplatnog softvera za izračun energetskog svojstva zgrade Freemium A+ i Thorium A+. Stoga, promatrat ćemo osnovne uvjete nZeb objekta sa standardnim i alternativnim tehničkim sustavima te kako ih realizirati. nZeb objekt ćemo promatrati sa stanovišta sve 3 struke. Obradit ćemo i do sada rijetko korištene korisničke toplinske mostove koji se sukladno metodologiji trebaju koristiti kada objekt ispada A ili A+ razreda.

Program:                                                                                 

 • U susret obnovi obiteljskih kuća                                            
 • Provedba kontrole energetskih certifikata zgrade                     
 • Geometrijske veličine za izračun energetskog svojstva            
 • Osnove nZeb objekta/kuće                                                         
 • Izračun toplinskih mostova                                                         
 • Demonstracija arhitektonsko-građevinskog dijela nZeb kuće u Freemium A+ aplikaciji 
 • Osnovni sustav i izračun arhitektonsko-građevinske mjere   
 • Kondenzacijski kotao                                                              

Predavači:

 • Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.
 • Karmen Kostanić, dipl.ing.aedif. / Tomislav Josipović, dipl.ing.stroj.
 • Dina Grgin, dipl.ing.arh. / dr.sc. Dean Čizmar, dipl.ing.aedif.


U praktičnom dijelu smo prikazali kompletan izračun osnovnog modela i mjera energetske učinkovitosti  obnove obiteljske kuće u Slavoniji čiji je početan sustav peć na drva i el. bojler.

Tijekom predavanja povezivali smo unos s bitnim dijelovima iz teorije i iz iskustva te skretali pozornost na što treba obratiti  pozornost. U nastavku je dan popis mjera energetske učinkovitosti koje smo obradili od ulaznih parametara za izračun do isplativosti tijekom praktičnog predavanja:

 1. GM: Izolacija vanjske ovojnice i ugradnja novih otvora: Grijanje: Peć na drva PTV: Bojler
 2. SM1+GM: Grijanje : Kondenzacijski kotao PTV: Bojler
 3. SM2+GM: Grijanje i PTV: Kondenzacijski kotao
 4. SM3+GM: Grijanje: DT-zrak zrak PTV: Bojler
 5. SM4+GM: Grijanje: DT zrak-voda PTV: El Bojler
 6. SM5: Grijanje i PTV: DT zrak – voda
 7. SM6+GM: Grijanje i PTV: Kotao na drva
 8. SM7+GM: Grijanje i PTV: Kotao na pelete
 9. SM9: Grijanje: peć na drva PTV: El bojler + Solarni kolektori
 10. SM2+SM9+GM: Grijanje i PTV: Kondenzacijski kotao + PTV: solarni kolektor
 11. SM5+SM9+GM: Grijanje i PTV: DT zrak-voda + PTV: Solarni kolektor
 12. SM6+SM9+GM: Grijanje i PTV: Centralni kotao na drva + PTV: Solarni kolektori
 13. SM7+SM9+GM: Grijanje i PTV: Kotao na pelete + PTV: Solarni kolektori
 14. EM+GM: Grijanje: Peć na drva PTV: Bojler: + FN
 15. EM+SM2+GM: Grijanje i PTV: Kondenzacijski kotao: + FN
 16. EM+SM5+GM: Grijanje i PTV: DT: + FN
 17. EM+SM6+GM: Grijanje i PTV: Centralni kotao na drva: + FN
 18. EM+SM7+GM: Grijanje i PTV: Centralna peć na pelete: + FN

Popis tema koje smo obradili u teorijskom dijelu:

 • Troškovno optimalno rješenje
 • Osnove sustava grijanja i PTV-a sa stanovišta energetskog učina
 • Osnove izračuna fotonaponskog sustava i uvjeti priključenja
 • Kontrola certifikata
 • Uvjeti nZEB-a
 • Geometrijske veličine za izračun energetskog svojstva
 • Izračun toplinskih mostova