Serija kratkih video-materijala na temu izolacije grijane ovojnice.

Video-materijali su napravljeni s praktične strane, ali i s obzirom na čega treba paziti sa stanovišta tehničkih uvjeta Fonda i zakonske regulative. 

Ovim putem se želimo zahvaliti tvrtki ROCKWOOL koja je sponzoririrala njihovu izradu i omogućila ih dostupnima svima!