Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • HRN EN 15232

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

Pariški sporazum, koji je EU potpisala i ratificirala, ima za cilj držati povećanje prosječne temperature zraka značajno ispod 2 °C više od predindustrijskog doba i ograničiti taj porast na 1.5 °C. Dosadašnja klimatsko-energetska politika EU, koja uključuje ciljeve od 40% smanjenja emisija emisija stakleničkih plinova (GHG), 32% obnovljivih u bruto potrošnji i 32.5% smanjenja potrošnje energije do 2030, uz načelni cilj za smanjenje emisija GHG do 2050 za 80% nije s tim ciljem kompatibilna, nego samo s ciljem od 2 °C  povišenja temperature. Ako se implementiraju sadašnji ciljevi za obnovljive izvore i energetsku efikasnost smanjenje GHG emisija će automatski biti 45%, ali i to nije dovoljno. Novi prijedlog EU smanjenja emisija 50-55% do 2030 i postizanje klimatske neutralnosti do 2050, uz tzv. European Green Deal daleko je bliži potrebnim ciljevima. Međutim, stvarno je potrebno smanjenje GHG emisija od 55-60% do 2030 i klimatski neutralna EU do 2050, da bi se bilo kompatibilno s 1.5 °C porastom temperature zraka. Tu se savršeno uklapaju termički i naponski solarni sustavi koji energiju sunca pretvaraju u željeni oblik energenta, a pri tom ne emitiraju ispušne plinove i ne zagađuju okoliš. Smjernica EU je da se u bliskoj budućnosti fosilna goriva u potpunosti zamjene ekološki prihvatljivima. Fotonapon je "up to date" rješenje za grijanje i hlađenje objekata uz pomoć dizalica topline te za elektrolizu vode u procesu izdvajanja vodika koji će pak svakako biti tema u narednim godinama. Termički solari su i dalje atraktivni zbog jednostavnosti montaže i pouzdanosti pa i njih ne bi otpisali u vizijama budućnosti.

 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada – primjenjuje se od 30. rujna 2017.
 • Smjernice za zgrade gotovo nulte energije nZeb
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18)
 • Smjernica SZPV 512

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada – primjenjuje se od 30. rujna 2017.

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16, NN 114/18 i NN 14/21
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (N 91/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
 • ISO 3744-2010 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure-Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane
 • VDI 2081 Blatt1:2019 Air-conditioning - Noise generation and noise reduction
 • VDI 2567:1994 Noise control by silencers

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada – primjenjuje se od 30. rujna 2017.
 • Smjernice za zgrade gotovo nulte energije nZeb
 • 640/2009 and 4/2014: Ecodesign zahtjevi za motore (IE3, International efficiency).
 • 641/2009 and 622/2012: Ecodesign zahtjevi za cirkulacijske samostalne ili ugrađene pumpe.
 • 547/2012: Ecodesign zahtjevi za pumpe pitke vode (MEI>0,4, minimum efficiency index).

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • EN 12829 Heating systems in buildings — Design for water-based heating systems ICS VDI 2035 Regulation (EU) No 813/2013 Regulation (EU) No 2016/426 Direktiva (EU) 2015/2193 za kotlove veće od 1 MW.

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada – primjenjuje se od 30. rujna 2017.
 • Smjernice za zgrade gotovo nulte energije nZeb
 • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1253/2014 оd 7. srpnja 2014.  o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn ventilacijskih jedinica

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada – primjenjuje se od 30. rujna 2017.
 • Smjernice za zgrade gotovo nulte energije nZeb
 • TRVB 118

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 33/20)

Kratki opis školskog sata - tehnička regulativa:

 • TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
 • Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada – primjenjuje se od 30. rujna 2017.
 • EN 12101-6:2008 Smoke and heat control systems. Part 6. Specification for pressure differential systems. Kits British standard BS 7346-7:2013 Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks OIB-Richtlinie 2.2:2019 (Oesterreichisches Institut fur Bautechnik (OiB)) Brandschutz bei Garagen, uberdachten Stellplatzen und Parkdecks NFPA 88A:2019 Standard for Parking Structures VDI 2053 BLATT1 Air conditioning - Car parks - Exhaust ventilation (VDI Ventilation Code of Practice)