Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Energetska učinkovitost: balansiranje udobnosti, izvedbe zgrade i održivosti. Na zgrade se troši 41% potrošnje primarne energije, od čega se 85% koristi za grijanje i hlađenje prostorija a 15% za električnu energiju (posebno za rasvjetu), te se predviđa da će potrošnja energije u zgradama održivo rasti. U isto vrijeme rastući nedostatak resursa, pravni rizici i rastući operativni troškovi, kao i različiti zahtjevi različitih korisnika, samo su neki od izazova koje je potrebno uzeti u obzir prilikom razmišljanja o energetskoj učinkovitosti i održivim zgradama.

Energetska učinkovitost i automatizacija zgrada

Danas se većina sustava za automatizaciju i kontrolu zgrada temelji na otvorenim komunikacijskim standardima i ispunjavaju najviše standarde energetske učinkovitosti. Ovi sustavi su dizajnirani tako da se mogu kombinirati jedni s drugima, tako da svako rješenje savršeno odgovara potrebama projekta, što smanjuje instalacijske i operativne troškove uz istovremeno osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite od kvarova.

Što je EN 15232?

Europski standard EN 15232: "Energy performance of buildings -- Impact of Building Automation, Controls and Building Management" koji je u Hrvatskoj u primjeni kao HRN EN 15232: “Energijske značajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama” jedan je od niza standarada CEN (Comité Européen de Normalization, odnosno Europski odbor za standardizaciju), koji su razvijeni u okviru projekta standardizacije kojeg sponzorira EU kako bi se poboljšala energetska učinkovitost zgrada u državama članicama EU.

Standard EN 15232 specificira metode za procjenu utjecaja funkcija automatizacije i upravljanja zgradom (en. Building Automation and Control System odnosno dalje skraćeno BACS) i funkcije tehničkog upravljanja zgradom (en. Technical Building Management odnosno dalje skraćeno TBM) na energetske karakteristike zgrada, te metodu za definiranje minimalnih zahtjeva za te funkcije koje treba implementirati u zgradama različite složenosti.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Tehnička rješenja sustava koji koriste sunce za proizvodnju električne i toplinske energije. U predavanju ćemo se dotaknuti analizi prednosti i mana određenog sustava te uz korištenje hidrauličnih i elektro shema ukazati na pravilno projektiranje usklađeno sa važećim HR i EN normama.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

  • Osnove sustava pripreme vode sa primjerima iz prakse, ispitivanje kvalitete vode i načini poboljšanja kvalitete vode, kontinuirano održavanje kvalitete vode tijekom životnog vijeka postrojenja.
  • VDI 2035, list 1 i 2 - Smjernice VDI 2035 list 2 vrijede za toplovodna postrojenja za grijanje u skladu s EN 12828, a daje upute za smanjenje vjerojatnosti korozije na strani ogrjevne vode. List 1 odnosi se na štete uslijed pojave kamenca. SWKI BT 102–01, ÖNORM H 5195–1, UNI 8065.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Strojarska oprema  jedan je od najvećih izvora buke u građevinama i njezin utjecaj na akustiku okoliša jako je važan. Buka od opreme koja se nalazi izvan objekta često ima utjecaj na okolinu. Jako je bitno odabrati strojarsku opremu uzimajući u obzir namjenu i traženi zahtjev da buka u zatvorenim ili vanjskim prostorima bude u dopuštenim granicama. Nije uvijek moguće definirati sve utjecajne čimbenike potrebne za definiranje proračuna za prigušenje buke. Kod građevina od posebnog značaja, za točnost akustičkih veličina nužno je izvršiti laboratorijsko ispitivanje na modelu, te metodom sličnosti rezultate prenijeti na stvarnu građevinu.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Način odabira i mogućnosti odabira načina vođenja pumpe - autonomni rad ili kao dio cjelokupnog sustava upravljanja zgradom. Prednosti pojedinih načina rada i konkretne uštede ovisno o odabiru. Korištenje No-Flow Stop opcije, vođenje po T-const. i ΔT i Multiflow. Vrste externih upravljačkih signala. S optimiranim i inovativnim funkcijama za uštedu energije postavljaju se novi standardi komercijalne primjene HVAC-a i pitke vode u području energetske učinkovitosti. Istovremeno iznimna jednostavnost olakšava korištenje kao nikada do sad.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Općenito o plinskom kondenzacijskom kotlu, izmjenjivaču topline, zračećem plameniku te utjecaj visoko i nisko temperaturnog povrata na učinkovitost sustava. Zašto je važna raslojenost temperature unutar kotla? Kako sadržaj vode u kotlu utječe na sustav? Primjeri integracija kotla u sustavima grijanja.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Primjena ERP regulative u zračnim sustavima sa analizom u odnosu na zračne sustave prije EGP-a.

Kratki opis školskog sata - stručni dio:

Osnove kotlovnica na biomasu sa primjerima dobre prakse, prednosti kotlovnica na biomasu, procjena izvedivosti kotlovnica na biomasu, ekonomska isplativost kotlovnica na biomasu, arhitektonski pristup projektiranju kotlovnica na biomasu na mikrolokaciji s naglaskom na dobavu energenta od biomase, pravilno dimenzioniranje kotlovnica na biomasu.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Nakon ugradnje sustava povrata energije na kompresorima za komprimiranje zraka, koje tvrtka E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. koristi u svojim proizvodnim procesima, pristupilo se nadzoru i mjerenju potrošnje energije, kao i praćenju parametara sustava. Kroz period od godinu dana utvrđena su mjesta za poboljšanje i unaprjeđenje rada, te izvršena podešavanja i optimiziranja rada sustava. Ugradnjom sustava povrata energije uspješno je podignuta efikasnost postrojenja za komprimiranje zraka, te su smanjeni troškovi za potrebe grijanja i pripreme PTV-a.

Kratki opis školskog sata – stručni dio:

Osnove ventilacija garaža sa primjerima iz prakse, sustavi ventilacije garaža, CFD analiza - numeričko modeliranje.